Agressie in de zorg

Agressie vormt in toenemende mate een probleem in de zorg. Denk daarbij niet alleen aan duidelijke vormen zoals schelden of hulpverleners het werk onmogelijk maken. Ook op kleinere schaal vormt agressie in de zorg een probleem, zoals manipulatieve, seksueel getinte of denigrerende opmerkingen.

Negatief én positief

Als agressie vaak voorkomt, is dat zowel slecht als goed nieuws. Het kan de werksfeer negatief beïnvloeden. Het goede nieuws is dat je er als organisatie en als team beter van kunt worden. Leidende vragen zijn daarbij: "Welke factoren zijn van invloed op de mate van agressie en wat betekent dit? Sluiten we nog wel aan bij de behoeften van de cliënt?".  


'Een dreigement heeft geen kracht als je er niet op reageert'

Paolo Coelho

Een zachte aanpak

Wanneer grenzen worden overschreden, wordt soms het uiterste van een medewerker gevraagd. Het lijkt soms makkelijker om het gevecht aan te gaan dan te ontwapenen. Toch geloven wij in een aanpak van open blijven en ontwapenen. Vooral in een dienstverlenend beroep, waar men vaker met dezelfde cliënten te maken heeft en sprake is van een duurzaam contact.  

Wij hanteren een aanpak die erop gericht is als mens en als team krachtiger te worden. In onze trainingen gaan we net iets verder dan vaardigheden alleen, we kijken ook naar wat de hulpverlener zelf nodig heeft om anders te kunnen reageren. Dit maakt deze training voor de zorg op de lange termijn effectiever dan andere trainingen. 

Wat levert een training op?

De medewerker heeft kennis van vroegtijdige signalen van agressief en   grensoverschrijdend gedrag.

De medewerker kan grensoverschrijdend en agressief gedrag kanaliseren, ombuigen of begrenzen.

-  De medewerker is zich bewust van zijn/haar rol als professional en kan zichzelf emotioneel beheersen of zorg overdragen wanneer dit niet lukt.

-    De medewerker is zich meer bewust van wat de eigen houding oproept.

-    De medewerker kan bepalen wanneer hij extra hulp inroept en wanneer de grens van communiceren en onderhandelen bereikt is.

-  Versterking van de teamsamenwerking, doordat een gezamenlijke aanpak in hanteren van agressie wordt nagestreefd.

-   Er ligt aan het eind van de training een voorstel van het team hoe te handelen ten aanzien van agressie en welke zaken met betrekking tot veiligheid verbeterd kunnen worden.Wat vind je op deze website?

Op deze website vertellen we wat agressie is, wat de oorzaken van agressie zijn en we lichten de verschillende vormen van agressie toe, met name in de zorg.

Ook behandelen we agressie bij dementie.

Vervolgens gaan we in op de omgang met agressie. Daarin staat de zachte aanpak van agressie centraal. Ook behandelen we de verschillende gesprekstechnieken die van nut zijn in de zorg. 

Uiteraard is er ook aandacht voor agressie trainingen die wij geven en wat het oplevert. En wat zeggen de klanten zelf? Op de pagina over ons vind je aandacht voor wie wij zijn. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. Er is ook een gratis Proeverij voor leidinggevenden en HRM medewerkers die kennis willen maken met ons en ons product. 

Ik ben Rina van der Meulen, eigenaar en trainer van Agressie in de Zorg. Samen met een team van enthousiaste trainers en acteurs maken we graag kennis met de individuele vraag die er bij u ligt. 

Onze trainingen zijn vanaf September 2017 geaccrediteerd bij V&V Nederland!