Agressie in de zorg: een reëel probleem

De laatste jaren is er een duidelijke stijging waarneembaar van agressie-incidenten in de zorg. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de medewerkers in de zorg met agressie te maken krijgt (Centraal Bureau voor Statistiek, zie ook Oorzaken van Agressie).

Daarbij gaat het niet alleen om duidelijke vormen van agressie zoals schelden of hulpverleners het werk onmogelijk maken. Ook op kleinere schaal vormt agressie in de zorg een probleem zoals eisende, manipulatieve, dwingende, seksueel getinte of denigrerende opmerkingen. Op deze vormen van grensoverschrijdend gedrag en agressie heeft Agressie in de Zorg een effectief antwoord. Hierdoor komt er weer ruimte voor uw eigenlijke doel: kwalitatief goede zorg bieden. Ga naar Agressietrainingen.

Onze trainingen: agressie uit de zorg

Van agressie in de zorg is sprake wanneer grenzen worden over-schreden. Soms wordt het uiterste van een medewerker gevraagd. Het lijkt vaak makkelijker om te vechten of te vluchten dan om te ontwapenen terwijl dat over het algemeen meer oplevert.

Wij geloven in duidelijke en geweldloze communicatie waardoor de medewerker de regie weer krijgt. Dit is vooral belangrijk in een dienstverlenend beroep, waar men vaker met dezelfde cliënten te maken heeft en er sprake is van een duurzaam contact.  

Wij van Agressie in de Zorg hanteren, binnen onze trainingen, een aanpak die erop gericht is om als mens en als team krachtiger te worden. In onze trainingen gaan we verder dan vaardigheden alleen, we kijken ook naar wat de hulpverlener zelf nodig heeft om anders te kunnen reageren. Dit maakt onze trainingen voor de zorg op de lange termijn effectiever dan andere trainingen. 

De trainingen van Agressie in de Zorg

-          Training Omgaan met Agressie in de Zorg

-          Training Omgaan met Agressie bij Neurologische Beperkingen

-          Training Omgaan met Agressie bij Dementie

Onze trainingen zijn alle

drie geaccrediteerd door de

Vereniging van Verpleging en

Verzorging Nederland.Wat levert een training u op?

- De medewerker heeft kennis van vroegtijdige signalen van agressief en        grensoverschrijdend gedrag.

- De medewerker kan grensoverschrijdend en agressief gedrag kanaliseren, ombuigen of begrenzen.

- De medewerker is zich meer bewust van wat de eigen houding oproept.

- De medewerker is zich bewust van zijn/haar rol als professional en kan        zichzelf emotioneel beheersen of zorg overdragen wanneer dit niet lukt.

- De medewerker kan bepalen wanneer hij extra hulp inroept en wanneer de    grens van communiceren en onderhandelen bereikt is.

- Versterking van de teamsamenwerking, doordat een gezamenlijke aanpak    in hanteren van agressie wordt nagestreefd.

- Een voorstel voor het team hoe te handelen ten aanzien van agressie en      welke zaken met betrekking tot veiligheid verbeterd kunnen worden.Ga naar de Agressietrainingen van Agressie in de Zorg

Ga naar Reviews organisaties

Ga naar Quotes deelnemers

Ik ben Rina van der Meulen, eigenaar en trainer van Agressie in de Zorg. Na jaren lange leidinggevende ervaring in de zorg, besloot ik, samen met een team van enthousiaste trainers en acteurs, de agressie in de zorg aan te pakken. Graag maken we kennis met de individuele vraag die er bij u ligt.                   

M 06 28174474

rina@agressie-in-de-zorg.com 

Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij V&V Nederland.

www.intratu.nl   Training & Coaching Communicatie en gedrag