Oorzaken van agressie in de zorg

Het herkennen van de oorzaken van agressie in de zorg is nodig om de boodschap te begrijpen die achter het gedrag verscholen ligt. Zoals beschreven op de pagina 'Wat is agressie?' heeft agressie een functie. Wat wil er eigenlijk gezegd worden?

We kunnen hierbij onderscheid maken tussen een algemene tendens en specifieke gevallen van agressie.

De algemene tendens

De algemene tendens is dat agressie in de zorg vaker voorkomt dan pakweg 20 jaar geleden.

Dat heeft vooral te maken met de toename van mogelijkheden in de zorg en de kennis die burgers er over hebben (of denken te hebben). De maakbaarheid van een leven lijkt groter.

Mensen verwachten over het algemeen veel van een behandeling. Ze willen erbij betrokken zijn en meedenken. Soms gaan mensen zelfs op de stoel zitten van de professional.

Een uniform is in tegenstelling tot vroeger veel minder heilig.

Specifieker

Er zijn doorgaans 3 oorzaken voor agressie:

1.   De zijns toestand van de cliënt of aanverwante (afwijkende aandoening of onder invloed van middelen). 

2.   De organisatie wordt verweten niet te bieden wat men wil. Dat geeft onmacht.

3.   De interactie tussen hulpverlener en cliënt. Men voelt zich niet gehoord of onheus bejegend en niet serieus genomen. 

Wat is de boodschap? 

Je kunt al heel veel voorkomen door je te verplaatsen in de ander en erachter te komen waarom iemand zich eigenlijk zo gedraagt. Wat is de oorzaak dat iemand zich zo zou gedragen? Welke behoefte zou er onderliggend spelen? Hoe moet het zijn als je voor het eerst een ziekenhuis binnenwandelt? Hoe is het om je moeder in het verpleeghuis achterlaat? Door tijdig gedrag te 'lezen' en daarop in te gaan, creëer je direct verbinding. Wat ligt er achter 'het masker' van agressie? Wees benieuwd! En realiseer je dat je zoveel goeds kunt betekenen door mensen weer in balans te brengen. 

Is er wel tijd voor?

Door forse bezuinigingen neemt de werkdruk in de zorg alleen maar toe. Hierdoor is een toename van frustratie en eisend gedrag haast onvermijdelijk.

Toch kost echt contact maken niet zoveel tijd. Bovendien: wanneer je doet alsof je maar 1 minuut de tijd hebt, ben je soms toch 10 minuten bezig met alle frustratie van dien… 


Keer terug van Oorzaken van agressie naar agressie in de zorg

Ik ben Rina van der Meulen, eigenaar en trainer van Agressie in de Zorg. Samen met een team van enthousiaste trainers en acteurs maken we graag kennis met de individuele vraag die er bij u ligt. 

Onze trainingen zijn vanaf September 2017 geaccrediteerd bij V&V Nederland!