Oorzaken van agressie in de zorg

Het herkennen van de oorzaken van agressie in de zorg is nodig om de boodschap te begrijpen die achter het gedrag verscholen ligt. Wat wil de ander eigenlijk zeggen? Wat is de onderliggende angst of behoefte die op een vertekende manier naar voren wordt gebracht? We kunnen hierbij onderscheid maken tussen een algemene tendens en specifieke gevallen van agressie. Agressie die je dan waarneemt kan bijvoorbeeld zijn grote frustratie, eisende of kleinerende opmerkingen en soms zelfs fysiek/seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hiermee gaan wij aan de slag binnen onze Agressietrainingen.

Oorzaken van agressie in de zorg: de algemene tendens

De algemene tendens is dat agressie in de zorg veel vaker voorkomt dan pakweg twintig jaar geleden. Blijkbaar zijn er veel meer oorzaken voor agressie dan vroeger. Dat heeft vooral te maken met de toename van mogelijkheden in de zorg en de kennis die burgers er over hebben (of denken te hebben). De maakbaarheid van een leven lijkt groter. 

Mensen verwachten over het algemeen veel van een behandeling. Ze willen erbij betrokken zijn en meedenken. Daar is niks mis mee maar soms gaan mensen op de stoel van de professional zitten. Daar komt bij dat een uniform is in tegenstelling tot vroeger veel minder heilig. Aan de ene kant is dat een normale ontwikkeling en aan de andere kant kan dat ook doorslaan naar dwingend gedrag.

Oorzaken van agressie in de zorg: meer specifiek

Er zijn doorgaans drie specifieke oorzaken voor agressie in de zorg:

1.   De organisatie wordt verweten niet te bieden wat men wil. Dat geeft onmacht.

2.   De interactie tussen hulpverlener en cliënt. Men voelt zich niet gehoord of onheus bejegend en niet serieus genomen. 

3.   De zijns toestand van de cliënt of bezoeker (afwijkende aandoening/neurologische beperkingen of onder invloed van middelen). 

Wat is de boodschap achter de agressie?

Je kunt al heel veel voorkomen door je te verplaatsen in de ander en erachter te komen waarom iemand zich eigenlijk zo gedraagt. Wat is de achterliggende oorzaak? Welke behoefte speelt er onderliggend? Hoe moet het zijn als je, met gezondheidsproblemen, een zorginstelling binnenkomt? Hoe is het om je moeder in het verpleeghuis achterlaat?

Door tijdig gedrag te 'lezen' en daarop in te gaan, creëer je direct verbinding. Wat ligt er achter 'het masker' van agressie? Wees benieuwd! En realiseer je dat je zoveel goeds kunt betekenen door mensen weer in balans te brengen. 

Onderzoeken oorzaak agressie: is hier wel tijd voor?

Door forse bezuinigingen neemt de werkdruk in de zorg alleen maar toe. Hierdoor is een toename van frustratie en eisend gedrag haast onvermijdelijk. Toch kost echt contact maken niet zoveel tijd. Bovendien: wanneer je doet alsof je maar 1 minuut de tijd hebt, ben je soms toch 10 minuten langer bezig met alle frustratie van dien… 


Ga naar de Agressietrainingen van Agressie in de Zorg

Ik ben Rina van der Meulen, eigenaar en trainer van Agressie in de Zorg. Na jaren lange leidinggevende ervaring in de zorg, besloot ik, samen met een team van enthousiaste trainers en acteurs, de agressie in de zorg aan te pakken. Graag maken we kennis met de individuele vraag die er bij u ligt.                   

M 06 28174474

rina@agressie-in-de-zorg.com 

Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij V&V Nederland.

www.intratu.nl   Training & Coaching Communicatie en gedrag