Tips omgaan met agressie

Goede tips voor omgaan met agressie in de zorg hangen samen met de soort werkomgeving. Bij korte contacten zoals op een spoedeisende hulp zal het om andere issues gaan dan bijvoorbeeld in de zorg voor dementerende bewoners. Dus wat is precies het probleem? 

Algemeen gesteld komt agressie niet zomaar uit de lucht vallen. Je kunt door 'lezen van gedrag' signalen herkennen waar je op in kunt gaan. Bij dementerende ouderen kun je teamgericht afspraken maken over een houding en werkwijze waardoor de omgeving voorspelbaar wordt. 

Wat als hulpverleners met agressie worden geconfronteerd? Volg de 5 stappen:

Stap 1: Stap uit de strijd 

Richt je doel op samenwerking. Ga stevig staan en maak een inschatting wat je kunt doen. Reguleer je ademhaling en adem naar de spanning. Stap er desnoods even uit om koffie te halen. Bewegen zet weer aan tot nadenken. 


Stap 2: Noem wat er feitelijk gebeurt

Daarmee maak je de ander bewust en deelgenoot van wat hij of zij doet. 


Stap 3: Geef aan hoe het gedrag van de ander op jou overkomt en wat dat betekent

Belangrijk is dit op beschrijvende wijze te doen vanuit 'ik'. Dat stimuleert de ander om naar zijn eigen gedrag te kijken en biedt hem de mogelijkheid zichzelf te corrigeren.


Stap 4: Geef concreet en helder aan wat je wilt

Dit zorgt voor een nieuwe richting door het verleggen van de focus. 


Stap 5: Kijk hoe de ander reageert

Kijk of de ander je goed gehoord heeft, en of hij doet wat je wilt. Herhaal desnoods je boodschap.

De boodschap is dat je iemand wilt helpen, op voorwaarde dat iemand zijn gedrag aanpast.

Wij wensen je heel veel succes en uitdaging bij de uitvoering van deze tips. Je zult zien dat het een positief effect geeft. 


Keer terug van Omgaan met agressie naar Agressie in de zorg

Ik ben Rina van der Meulen, eigenaar en trainer van Agressie in de Zorg. Samen met een team van enthousiaste trainers en acteurs maken we graag kennis met de individuele vraag die er bij u ligt. 

Onze trainingen zijn vanaf September 2017 geaccrediteerd bij V&V Nederland!