Training
Omgaan met Agressie in de Zorg

Binnen de zorg komen medewerkers met diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag in aanraking. Er kan sprake zijn van subtiel grensoverschrijdend gedrag zoals frustratie voortkomend uit angst tot expliciete grensoverschrijdingen zoals dwingend en eisend gedrag, seksueel getinte opmerkingen en verbale agressie. De agressie komt over het algemeen van cliënten en bezoekers maar kan ook van collega’s komen.  Vele uitingen kunnen onder grensoverschrijdend gedrag vallen. Onze definitie is dat zodra je er onprettig bij voelt of de communicatie niet effectief is, er iets aan de hand is.

Wij werken binnen onze training “Omgaan met Agressie in de Zorg” met drie vormen van agressie:

1. Frustratieagressie waarbij de agressie invoelbaar is

2. Instrumentele agressie waarbij de agressie op de persoon wordt gespeeld om iets gedaan te krijgen

3. Impulsieve agressie waarbij er sprake is van onverwacht agressief gedrag door neurologische problemen (pathologie)


Een conflict geeft schade

Een beginnend conflict kan zomaar escaleren omdat communicatie een situatie is waarbij doorlopend het principe “actie – reactie” speelt. Iemand zegt of doet iets of iemand kijkt boos en de ander reageert daarop, waarbij er altijd onderscheid is tussen vorm en inhoud. 

Kijk eens naar de volgende drie voorbeelden.

- Iemand vraagt je op een vriendelijke toon of hij even je leidinggevende kan spreken.

- Iemand schreeuwt tegen jou dat hij NU je leidinggevende wil spreken.

- Iemand zegt op allervriendelijkste toon tegen je dat hij NU je leidinggevende wil spreken.

Op alle drie de vragen zal je weer anders moeten reageren omdat de vorm steeds wisselt maar de vraag (inhoud) hetzelfde is. Niet alleen de inhoud doet iets met je maar ook de wijze waarop iemand iets zegt. Wij leren medewerkers om de vorm van de agressie te herkennen zodat ze weten wat ze moeten doen: begrip tonen, begrenzen of zichzelf beschermen.Leerdoelen

In de training "Omgaan met Agressie in de Zorg" wordt vooral aandacht besteed aan de drie vormen van ongewenst gedrag waardoor de medewerker deze leert te herkennen en onderscheid leert te maken wat in welke situatie goed is om te doen of beter van niet. Daarnaast leert de medewerker om de oorzaak te onderzoeken van het ongewenste gedrag: wat is de achterliggende boodschap en hoe kan daar op ingespeeld worden? Ook krijgt de medewerker zicht op eigen gedrag en leert dit te beïnvloeden.

In de training gaat de medewerker aan de slag met een drietal vaardigheden:

-  het leren inschatten en ombuigen van ongewenst gedrag, waardoor de medewerker situaties meer in eigen hand kan houden;

-   inzicht in waar en wanneer men grenzen stelt en hoe men dit op een zorgvuldige manier kan doen;

-   het bewust zijn van eigen gedrag en dit te kunnen inzetten om de situatie positief te beïnvloeden.

Hiermee vergroot de medewerker de persoonlijke effectiviteit binnen de communicatie met de ander.Ga voor vragen en vrijblijvend contact naar het contactformulier

Wat betreft onze andere trainingen:

Ga naar de Training Omgaan met Agressie bij Neurologische Beperkingen

Ga naar de Training Omgaan met Agressie bij Dementie

Ik ben Rina van der Meulen, eigenaar en trainer van Agressie in de Zorg. Na jaren lange leidinggevende ervaring in de zorg, besloot ik, samen met een team van enthousiaste trainers en acteurs, de agressie in de zorg aan te pakken. Graag maken we kennis met de individuele vraag die er bij u ligt.                   

M 06 28174474

rina@agressie-in-de-zorg.com 

Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij V&V Nederland!

www.intratu.nl 

Training & Coaching Communicatie en gedrag