Training
Agressie bij Neurologische Beperkingen

Onder “mensen met neurologische beperkingen” verstaan wij mensen met bijvoorbeeld psychiatrische ziektebeelden waaronder borderline, ADHD, mensen met verstandelijke beperkingen, mensen met een drugs- of alcoholgeschiedenis en combinaties hiervan. Bij deze cliëntenpopulatie kan er sprake zijn van multi-problematiek. 

Escalatie doet aan beide kanten pijn

De invalshoek is anders dan bij reguliere agressie omdat er sprake is van complexe problematiek bij de cliënt en geraaktheid bij de hulpverlener. Bij deze cliëntenpopulatie kan er sprake zijn van multi-problematiek. Daardoor ontstaat er bij de cliënt gemakkelijk verlies van overzicht en grip op de situatie. De wereld is niet langer voorspelbaar. Dit kan zeer frustrerend zijn waardoor agressie kan ontstaan. 

Deze agressie kan ook kwetsend

zijn voor de medewerker omdat er

op het persoonlijke vlak dingen

worden geraakt. Door dit te

onderzoeken en het een plek te

geven komt er ruimte voor een

professionele reactie.

Agressie ontstaat regelmatig doordat deze cliënten hun omgeving  even niet kunnen volgen. Agressie is dan een uitlaatklep om te kunnen omgaan met de situatie. Doordat de hersenen van mensen met neurologische beperkingen anders werken dan die van de doorsnee mens, is het best moeilijk om effectief te reageren. Medewerkers krijgen binnen deze training handvatten aangereikt hoe gedrag in goede banen kan worden geleid en hoe op agressie het beste op een duidelijke manier ingespeeld kan worden. Daarnaast wordt er gekeken naar eigen gedrag en de invloed hiervan op de cliënt.   



Leerdoelen

Binnen de training richten wij ons op het bevordern van inzicht in wat er wel werkt in de hersenen van een cliënt met neurologische beperkingen, wat er niet goed werkt en hoe het werkt. Hierdoor ontstaat er begrip. Het volgende inzicht dat wij overbrengen, is dat de houding en de aanpak van de medewerker mede bepalend zijn voor hoe de cliënt op de ander en op de omgeving reageert. Duidelijk zijn in je bedoelingen maar ook goed begrijpen wat er bij de cliënt speelt, staat hierbij centraal.

In de training gaat de medewerker aan de slag met een drietal vaardigheden:

- inzicht in hoe de hersenen werken bij een cliënt met neurologische beperkingen en hoe de omgeving hierop invloed heeft;

- het grensoverschrijdende gedrag van de cliënt met neurologische beperkingen kunnen herkennen, observeren, plaatsen en dit kunnen de-escaleren;

- bewustwording van de eigen houding en gedrag als persoon en als professional zodat agressie wordt voorkomen of omgebogen waarbij de eigen geraaktheid ook een plaats krijgt.

Hiermee vergroot de medewerker de persoonlijke effectiviteit binnen de communicatie met de ander.

 


Ga voor vragen en vrijblijvend contact naar het contactformulier

Wat betreft onze andere trainingen:

Ga naar de Training Omgaan met Agressie bij Dementie

Ga naar de Training Omgaan met Agressie in de Zorg

Ik ben Rina van der Meulen, eigenaar en trainer van Agressie in de Zorg. Na jaren lange leidinggevende ervaring in de zorg, besloot ik, samen met een team van enthousiaste trainers en acteurs, de agressie in de zorg aan te pakken. Graag maken we kennis met de individuele vraag die er bij u ligt.                   

M 06 28174474

rina@agressie-in-de-zorg.com 

Onze trainingen zijn geaccrediteerd bij V&V Nederland!

www.intratu.nl 

Training & Coaching Communicatie en gedrag