Vormen van agressie in de zorg

Er bestaan verschillende vormen van agressie. Wij behandelen de belangrijkste drie. Het helpt om deze te leren kennen en zodoende de juiste manier te vinden in de zachte aanpak.

Van de verschillende soorten agressie in de zorg zijn de drie meest voorkomende:  frustratie, persoonsgerichte, en impulsieve agressie.

Frustratie agressie

Bij deze vorm gaat het vaak om opgestapelde frustratie en emoties die er plotseling uit kunnen komen. Frustratie agressie is vaak goed invoelbaar.

Persoonsgerichte agressie

Hier gaat het vooral om manipulerend, eisend gedrag. Er is vaak sprake van het omdraaien van de rollen en het gaat onderhuids doorgaans over de vraag wie het voor het zeggen heeft.

Over allerlei kwesties wordt een discussie aangegaan. Deze vorm van agressie heeft meestal veel impact op medewerkers en is ook niet goed invoelbaar.

Impulsieve agressie

Deze vorm zie je vaak in combinatie met middelengebruik (drank/drugs/medicatie) of als gevolg van neurologische of psychiatrische aandoeningen.

Bij deze vorm is de onvoorspelbaarheid in handelen groot doordat je niet goed kunt weten wat er precies in iemands hoofd omgaat.

Welke komen het meest voor in de zorg?

Alle drie de vormen van agressie komen voor in de zorg, maar frustratie agressie zie je toch verreweg het meest. Meestal door lange wachttijden of een gevoel van onvrede over de manier waarop een dierbare verzorgd wordt. 

Waarom is het belangrijk om de verschillen te herkennen?

Elke vorm van agressie vraagt een specifieke aanpak:

Bij frustratie agressie kun je door je houding en door goed te luisteren de lont vrij snel uit het vat halen.

Bij instrumentele agressie is het van belang om duidelijk te zijn en grenzen te stellen. Aandacht voor zowel het bewaken van het eigen terrein is van belang als wat er wel en niet getolereerd wordt in gedrag.

Bij impulsieve agressie is het juist lastig om in te schatten hoe de ander precies zal reageren. Om die reden is het dan ook bij deze vorm van agressie van belang om de juiste afstand te bewaren in verband met je eigen veiligheid.

Keer terug van Vormen van agressie naar Agressie in de zorg

Ik ben Rina van der Meulen, eigenaar en trainer van Agressie in de Zorg. Samen met een team van enthousiaste trainers en acteurs maken we graag kennis met de individuele vraag die er bij u ligt. 

Onze trainingen zijn vanaf September 2017 geaccrediteerd bij V&V Nederland!